Menu Kategorie

Reklamační řád


1. Reklamační řád společnosti profiPOTISK  s.r.o. je nedílnou součástí - Obchodních podmínek.

1.1. Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami ještě před odesláním závazné objednávky. Uzavřením kupní smlouvy - tzv. Přijatá objednávka, a převzetím zboží od prodávajícího se bere za souhlas s Obchodními podmínkami a Reklamačním řádem.

1.2. Pro uplatnění reklamace je nutno předložit Reklamační list a níže uvedené podklady. Tzn., že k reklamaci lze přijmout jen takové její uplatnění, které je podloženo dokumentací dle následujícího postupu.
- fakturu (kopii - název zboží či služby, cena, množství, katalogové číslo, datum prodeje)
- reklamační list
- dodací list (kopii)
- doklad o zaplacení zboží (kopii) - všechno reklamované zboží musí být řádně zaplaceno
- soupis reklamovaného zboží
- detailní popis zjištěných vad
- všechen reklamovaný materiál, zboží musí být předán prodávajícímu

1.3. Kupující je povinen řádně převzít zásilku, zejména zkontrolovat neporušenost přepravního obalu a bezprostředně po převzetí zboží zkontrolovat správnost obsahu doručené zásilky dle Obchodních podmínek.

1.4. V případě poškození obalu Kupující je povinen s dopravcem sepsat Zápis o škodě, případně pořídit fotodokumentaci. Na pozdější reklamaci v tomto ohledu nebude brán zřetel.

1.5. Po převzetí zásilky se na zboží vztahuje záruka 24 měsíců. V případě, že se během této doby vyskytne vada na výrobku má kupující právo na reklamaci.

1.6. Reklamování zjevných vad musí být kupujícím uskutečněno nejpozději do 30 kalendářních dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.


2. Postup při reklamaci zboží

2.1. Pro vyřízení reklamace je nutné použít formulář, na konci této stránky: SOUBORY KE STAŽENÍReklamační list (PDF ke stažení) 

2.2. Pokud reklamujete více zboží, je nutné vyplnit formulář na každé zboží zvlášť. Na Zboží zaslané Prodávajícímu k reklamaci bez příslušného formuláře nebude Prodávajícím v rámci reklamačního řízení brán zřetel.


3. Vyřízení reklamace

3.1. Na vyřízení reklamace má prodávající 30 dní od převzetí zboží. V případě, že reklamace bude uznaná, bude reklamované zboží buď vyměněno nebo vrácena částka za reklamované zboží na Vámi uvedený účet. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje.

3.2. Byla-li reklamace zboží v zákonné lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace.

 

4. Závěrečné ustanovení

Tento reklamační řád nabývá platnosti dnem 1. ledna 2017 a platí na území České a Slovenské republiky.


SANSWISS
Bo!Beton
Statutární město Opava
Rodinný pivovar Bernard
TROJEK
OSTROJ
Holuša montáže s.r.o.
Obec Háj ve Slezsku
VibroBeton, s.r.o.
Řeznictví Tichý s.r.o.
SANSWISS
Bo!Beton
Statutární město Opava
Rodinný pivovar Bernard
TROJEK
OSTROJ
Holuša montáže s.r.o.
Obec Háj ve Slezsku
VibroBeton, s.r.o.
Řeznictví Tichý s.r.o.
SANSWISS
Bo!Beton
Statutární město Opava
Rodinný pivovar Bernard
TROJEK
OSTROJ
Holuša montáže s.r.o.
Obec Háj ve Slezsku
VibroBeton, s.r.o.
Řeznictví Tichý s.r.o.
ArsylineGRAPHIC & WEBDESIGN STUDIO

Tyto internetové stránky používají soubory cookie Více informací zde.

Souhlasím
Upozornění

Zavřít